Han sa i FNS sikkerhetsråd i dag at et palestinsk selvstyre vil se ut som en sveiserost om planen blir gjennomført.

Fredsplanen innebærer en tostatsløsning der Israel får beholde ulovlige bosetninger.

Flere kanaler