Mens arrangørene varslet rundt 700 deltakere, møtte bare rundt 20 opp - og det er langt flere tilskuere enn demonstranter.

Men da fikk i hvert fall aksjonistene en god del tilhørere til sine appeller - som har hatt som hovedkrav at Norge skal trekke seg ut av Afghanistan umiddelbart.
Flere kanaler