I løpet av årets første tre måneder er 685 personer registrert bortført i det afrikanske landet og 1.071 drept i vold knyttet til kriminelle handlinger.

Det er flere årsaker til økningen, deriblant vanskelige økonomiske tider og et politi som ikke har kapasitet til å bistå de hardt pressede sikkerhetsstyrkene.

Områder på landsbygda der det er for lite politi har blitt særlig utsatt.

Flere saker

NRK har fått mange klager etter id-sending NRK har fått tilsendt mange klager etter gårsdagens id-sending. Mandag 25.05 2020
Flere kanaler