I løpet av årets første tre måneder er 685 personer registrert bortført i det afrikanske landet og 1.071 drept i vold knyttet til kriminelle handlinger.

Det er flere årsaker til økningen, deriblant vanskelige økonomiske tider og et politi som ikke har kapasitet til å bistå de hardt pressede sikkerhetsstyrkene.

Områder på landsbygda der det er for lite politi har blitt særlig utsatt.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler