I løpet av årets første tre måneder er 685 personer registrert bortført i det afrikanske landet og 1.071 drept i vold knyttet til kriminelle handlinger.

Det er flere årsaker til økningen, deriblant vanskelige økonomiske tider og et politi som ikke har kapasitet til å bistå de hardt pressede sikkerhetsstyrkene.

Områder på landsbygda der det er for lite politi har blitt særlig utsatt.

Flere saker

- Vil bli taxikollaps i Oslo Den seriøse delen av taxinæringa i Oslo vil kollapse med regjeringens nye reform. Tirsdag 14.05 2019
Flere kanaler