Over 250 fuglearter holder til i reservatet, og ifølge et vitne ble flere reder til rødlistede arter blåst vekk.

Helikopteret forsøkte å skylle vekk saltvann ved å virvle opp ferskvann, skriver Nationen.

Flere kanaler