Det er ikke meldt om at det skal være personer i bygget.

Politiet opplyser at det er stor varmeutvikling i bygget og det er fare for at flammene tar seg gjennom taket.

Det er mye tykk røyk på stedet og politiet ber naboer om å lukke vinduer og luftekanaler.

Flere kanaler