Selv om landbruket er blant de beste i landet til å resirkulere plast, blir plast tilsvarende 100 millioner bæreposer ikke levert til gjenvinning.

I fjor ble det solgt i underkant av 13.000 tonn rundballeplast, og av dette ble ca 83 prosent returnert til resirkulering.

Flere kanaler