0:00 | 0:39
Husholdninger i Trøndelag og Nord-Norge har ikke brukt mer strøm i år enn tidligere år, selv om strømmen er rekordbillig.

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Elhub som har oversikt over strømforbruket i Norge.

I juni i år, da strømmen kostet 8,56 øre per kilowattime i Nord-Norge, brukte husholdningene i regionen 253.620.278 kilowattimer totalt. I juni i 2021, da strømmen kostet 22,85 øre per kilowattime var samlet forbruk 263.266.378 kilowattimer. I juni 2020 var prisen 2,93 øre og samlet forbruk 256.030.873 kilowattimer.

Et av argumentene mot å innføre en makspris på strøm er at lav pris gjør at folk vil sløse med strømmen.

- Stemmer ikke
- Disse tallene viser jo at det argumentet ikke stemmer, sier leder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

Hans parti er et at tre partier på Stortinget som har tatt til orde for en makspris på strøm. Rødt ønsker en makspris på 35 øre kilowattimen opp til et visst forbruk.

- Folk flest sløser ikke med strømmen, men bruker den strømmen de må. Vi har også sett at den dyre strømmen i sør ikke gjør at folk kutter veldig i forbruket sitt, sier Moxnes.

- Ikke riktig at folk skal fryse
Han mener det at makspris vil gjøre at folk sløser med strøm er en fordom.

- Og husk at 35 øre kilowattimen er tre ganger hva det koster å produsere strøm fra vannkrafta. Mens nå selges den til 600 og 700 øre, det er spinnvilt og ikke bærekraftig. Vi kan ikke ha det sånn at folk ikke tør å skru på varmen hjemme, sier Rødt-lederen.

Moxnes mener det er på tide å kutte det han omtaler som superprofitten for strømselskapene. 

- Argumentet om at makspris fører til økt strømbruk holder rett og slett ikke. Folk bruker den strømmen de trenger for å vaske klær og lage mat, påpeker Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug.

Hennes parti vil ha en makspris på 50 øre kilowattimen.

- Jeg tror folk er opptatt av å spare penger og å spare strøm når de har mulighet til det. Det som er problemet med strømstøtten slik det er nå er at folk sitter og fryser eller ikke har råd til å dusje. Vi må innføre makspris og sørge for at staten nå betaler tilbake de enorme ekstrainntektene de får, både til folk og bedrifter, sier Listhaug.

Makspris fortsatt uriktig

På tross av tallene er regjeringen fortsatt ikke villig til å snu i spørsmålet om makspris. 

- Makspris løser ikke det underliggende problemet som er mangel på energi i systemet, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen.

Eriksen sier det er andre kunder som for eksempel bedrifter som vil justere forbruket sitt i større grad etter pris enn det husholdninger gjør.

Han peker også på at selv om ikke det kortsiktige forbruket nødvendigvis hadde steget betraktelig ved innføring av makspris, vil det gjøre det mindre lønnsomt og investere i energisparende tiltak som virker på lang sikt.

- Den aller viktigste effekten høye strømpriser har er at det bidrar til å løse krisen på sikt. Det motiverer til større investeringer i fornybar kraft, sterkere overføringsnett og  energisparende tiltak. 
Måned

Husholdningenes strømforbruk i kWh

Januar 2020/2021/2022

620 338 919 / 802 353 398 / 667 956 125

Februar 2020/2021/2022

599 532 424 / 698 134 193 / 609 609 131

Mars 2020/2021/2022

617 488 381 / 615 826 112 / 564 239 449

April 2020/2021/2022

531 617 398 / 548 622 812 / 497 001 862

Mai 2020/2021/2022

473 590 610/ 414 037 999/ 422 703 781

Juni 2020/2021/2022

277 282 982/ 305 232 226/ 317 082 248

Juli 2020/2021/2022

308 129 852/ 267 451 308/305 752 533

(Trøndelag, prisområde NO3)

 

Måned

Husholdningenes strømforbruk i kWh

Januar 2020/2021/2022

534 080 252/ 610 471 578/570 677 488

Februar 2020/2021/2022

504 405 154/ 544 765 213/ 530 900 297

Mars 2020/2021/2022

525 488 684/ 525 736 473/ 490 820 537

April 2020/2021/2022

454 748 441/ 440 937 166/ 437 450 925

Mai 2020/2021/2022

376 518 947/ 363 072 153/ 365 448 508

Juni 2020/2021/2022

256 030 873/ 263 266 378/ 253 620 278

Juli 2020/2021/2022

247 855 047/ 251 005 494/ 238 139 894

(Nord-Norge, prisområde NO4)

Kilde: Elhub.