Et godt arbeiddsmiljø er viktig både for samfunnet og for at bedriften skal prestere best mulig sier eksperter.
Et godt arbeiddsmiljø er viktig både for samfunnet og for at bedriften skal prestere best mulig sier eksperter. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:48
Arbeidsmiljø viser til arbeidets innhold og organisering, samt egenskaper ved omgivelsene der arbeidet utføres.

En analyse Oslo Economics har laget for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, viser at utgifter til sykepenger, uføretrygd og dårligere livskvalitet i 2023 kommer til å koste Norge 85 milliarder kroner.

Blir syke av jobben

- Godt arbeidsmiljø har betydning for de ansattes helse og sikkerhet, og for frafall i arbeidslivet, men vi ser også mer og mer forskning på at det har stor betydning  for virksomhetens resultater også, sier direktør i STAMI, Therese Hanvold.

9 av 10 sier de trives godt i arbeidet sitt. Mens 1 av 3 sier sykefraværet skyldes forhold på jobben. De største helseutfordringene blant norske yrkesaktive, både når det gjelder omfang og kostnader i form av reduserte helse, sykefravær og uførhet, er muskelskjelettlidelser og lettere psykiske lidelser slik som angst og depresjon.

Tror kostnadene er langt høyere

I følge HR Norge er det særlig de som jobber alene hvor arbeidsmijøet er dårligst. De som lykkes med god og tydelig ledelse, rettferdighet, tydelige roller og ansvarsområder scorer best.

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad tror utgiftene som følge av dårlig arbeidsmiljø er langt høyere enn det analysen til STAMI viser.

- Fordi, et dårlig arbeidsmiljø gjør at folk slutter. Vi vet at en nyrekruttering koster en og en halv ganger årslønnen. Da snakker vi om millioner av kroner per ansatt. For det folk gjør når de ikke trives, er å slutte i jobben.

- Bør kartlegge utfordrinene

Mange bedrifter er gode på å jobbe mot et godt arbeidsmiljø, men fremdeles har mange en jobb å gjøre sier Hanvold.

- Både de ansatte og virksomheten som helhet har mye å hente ved det å jobbe godt og målrettet mot et godt arbeidsmiljø, mener hun.

Hanvold sier det viktigste er at bedriftene selv klarer å kartlegge hvilke utfordringer som finnes i deres bedrift. Så kan de få mange ulike verktøy, blant annet fra STAMI, som kan tas i bruk for å bedre arbeidsmiljøet.