Det er den dårligste fangsten på 20 år, ifølge Norges Småkvalfangerlag.

Kvoten var på 1278 dyr, det samme som året før.

Den lave fangsten skyldes lav etterspørsel av hvalkjøtt.

Flere kanaler