• 22.01.15
    Våtere og varmere vintere
    0 min
  • 22.01.15
    Våtere og varmere vinter
    0 min
Det fortalte populasjonsøkolog ved NTNU, Brage Bremset Hansen, på Arctic Frontiers.

Hansen peker på at særlig Svalbard har hatt en betydelig oppvarming de siste årene og at prognosene viser at denne trenden vil fortsette.

Det betyr mindre snø og mer regn og is, noe som vil kunne få konsekvenser for turismen til Svalbard:
Flere kanaler