MÅ BLI DYRERE: Det må bli dyrere å kjøre bil i byene, mener TØI.
MÅ BLI DYRERE: Det må bli dyrere å kjøre bil i byene, mener TØI. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:44
- Staten bruker 30 milliarder mer på samferdsel enn den tjener på skatter og avgifter. Det er et voldsomt inntektsgap, sier Bjørne Grimsrud, direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Og skal det gapet tettest er det bilistene som må betale

Inntektene falt betydelig

Siden 2005 har inntektene staten har fra bilrelaterte særavgifter falt med over 40 milliarder kroner og innen 2030 vil staten hvert år dra inn kun 20 milliarder fra disse. 

- Samtidig legges det opp til betydelige utgifter i Nasjonal Transportplan, påpeker Grimsrud. 

Må bli dyrere i byen
Et av forslagene fra TØI er å skru opp prisen for kjøring i byen kontra bygda. 

I dag koster kjøring i byen samfunnet rundt 5 kroner per kilometer i rushtiden gjennom blant annet kø, veislitasje og utslipp. På steder med spredt bebyggelse er tallet i underkant av 50 øre, ifølge instituttet. 

Samtidig tjener staten under 50 øre per kilometer i drivstoffavgifter. Dette bør i større grad styre avgiftsregimet i framtiden, ifølge Grimsrud:

- Bompenger og rushtidsavgift er effektive metoder. Vi mener vi må tenke nytt om bompenger og i større grad gjøre det til et miljøtiltak og en måte og styre trafikken på i stedet for en måte og bare betale for ulike veiprosjekter. 

- Der det er trengsel og på de tidspunktene det er mest trengsel bør det bli dyrere å kjøre, konkluderer han. 
Flere kanaler