SMITTSOMT: Kondombruk, oppsporing av smittebærere og antibiotikabehandling er viktig for å bekjempe sykdommen, skriver Folkehelseinstituttet.
SMITTSOMT: Kondombruk, oppsporing av smittebærere og antibiotikabehandling er viktig for å bekjempe sykdommen, skriver Folkehelseinstituttet. Foto: Shutterstock
Klamydia har vært høyt på dagsorden de siste dagene, etter at 7-Eleven lanserte sine omstridte kondomreklamer.

«Welcome to Norway! The land of chlamydia», står det blant annet på de store utendørsreklamene – som er akkompagnert av vakre bilder av fjorder og bunadskledde folk.

Nå har Folkehelseinstituttet publisert nye tall som belyser hvordan klamydia-situasjonen er her til lands.

Statistikken, som riktignok ikke sier noe om forekomsten sammenlignet med andre land, viser at det ble diagnostisert 25.130 tilfeller av klamydia i Norge i 2017.

Forekomsten har vært stabil de siste ti årene.

Oslo på topp
Videre kommer det fram at Oslo har overtatt «tronen» som det norske fylket med flest rapporterte diagnoser i forhold til folketallet.

Tidligere har Troms og Finnmark hatt den tvilsomme æren av å ligge på topp, men her har det vært en nedgang de siste årene.

– Forskjellene i observert forekomst av klamydia fylkene imellom kan skyldes regionale ulikheter i seksualadferd, ulikt helsetjenestetilbud og hvor utbredt klamydiatestingen er, sier avdelingsdirektør Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet.

Statistikken viser for øvrig at flest klamydiatilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år, både hos kvinner og menn.

Figur 1. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere i Norge meldt MSIS 1990-2017

figur
Foto: Folkehelseinstituttet