RENTA GÅR OPP: Norges Bank setter opp renta til 1,25 prosent.
RENTA GÅR OPP: Norges Bank setter opp renta til 1,25 prosent. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:38
Norges Bank tar et dobbelt rentehopp og satte i dag opp styringsrenta med 0,5 prosent.

Styringsrenta er nå 1,25 prosent.

Skal opp i august
Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier renta trolig skal videre opp i august, da til 1,5 prosent.

Banken begrunner renteøkningen med høy inflasjon og lav arbeidsledighet.

"Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. Med stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer, er det utsikter til at inflasjonen blir liggende over målet en god stund," skriver banken i en pressemelding.

Norges Bank har oppjustert prognosene for rentebanen framover og mener renta vil øke til 3 prosent innen sommeren neste år.