Foto: Shutterstock

Det viser tall P4 har hentet fra Reseptregisteret.

 

Ifølge statistikken er det dobbelt så mange jenter som gutter i alderen 10-19 år bruker medisinen.

-Jenter har lavere terskel for å kontakte lege, sier Jørgen Bramness, psykiater ved Folkehelseinstituttet, til P4. 

 

-Noen vil hevde at gutter er for dårlige til å søke lege, jenter rapporterer dobbelt så ofte å ha psykiske problemer, legger Bramness til.

 

I tillegg viser statistikken at hele 80 prosent av antidepressiva til unge er skrevet ut i helseregion Sør-Øst og Vest. Bramness forteller at Midt- og Nord-Norge, har færre leger, men også andre rutiner.

 

-Vi ser en tendens til det jeg vil kalle lokale terapeutiske tradisjoner. Man er vant til å velge forskjellige  behandlinger i ulike områder. Dette er nok også betydningsfullt for statistikken. Vi ser store forskjeller som reflekterer folks vaner i de ulike delene av landet, avslutter Bramness.