I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett heter det at mannen har utvist mangel på resept for andre mennesker ved å skape utrygghet.

Flere kanaler