Moren er dømt til ett og et halvt års fengsel, og faren til ett år og ni måneder.

De må også betale datteren 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Datteren har posttraumatisk stresslidelse og liten arbeidsevne som følge av mishandlingen

Foreldrene erkjente seg ikke skyldig i retten.

Flere kanaler