0:00 | 0:39
Det går frem i Folkehelseinstituttets nasjonale kartlegging av fødetilbudet i 2017, skriver Dagsavisen.

Å utelate en så viktig gruppe er helt uholdbart, mener Jordmorforbundet.

Folehelseinstituttet sier spørsmålene var dårlig tilpasset kvinner med dramatiske fødsler.

Flere kanaler