Over halvparten av disse apparatene har aldri vært på service eller kontroll, viser en ny undersøkelse.

Trolig er det mange som ikke vet at brannslokkingsapparater i private boliger skal kontrolleres av fagfolk minimum hvert femte år. Skumslukkere skal til service hvert femte år, og pulverslukkere hvert tiende år.

Flere kanaler