Kartkilden OpenStreetmap skal oppdateres og folk inviteres til å være med på kartleggingen via sykkel og GPS.