Foto: Scanpix/Bjørn Sigurdsøn

 

Tallene går fram av en oversikt P4 har fått av Barne- og likestillingsdepartementet. Pengene er brukt på nærmere 40 forskjellige prosjekter.  

 

Dette gjelder alt fra et stort treårig prosjekt i samarbeid med flere departementer, til små konkrete tiltak. Eksempelvis teaterstykker og radioprogrammer for å forebygge omskjæring.  

 

I dag tidlig meldte P4 Nyhetene at det ennå ikke er noen som er dømt for omskjæring, 12 år etter at det ble gjort straffbart.  

 

- Det kan se ut som om midlene ikke har den effekten som man hadde håpet på at man skulle ha for å få bort dette uvesenet som omskjæring faktisk er, sier leder av Stortingets Helse- og sosialkomite, Harald Nesvik (Fremskrittspartiet).  

 

Komitelederen forlanger at statsråd Karita Bekkemellem når ser på kost/nytteverdien:  

 

- Her bør man nok ta en gjennomgang og se på hvordan pengene faktisk blir brukt.  

 

Informasjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, Ragnhild Samuelsberg, understreker at det er vanskelig å måle effekten av forebyggende arbeid.

Flere kanaler