Forbundet mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig, og vil derfor prøve saken for retten, sier administrerende direktør Peter Batta.

Oslo kommune har innført eiendomsskatt på boliger med en takstverdi på over 4 millioner kroner. Men eiendomsskatt må gjelde alle eller ingen i det
området kommunen vil beskatte, mener Huseiernes Landsforbund.
Flere kanaler