Mobiltelefonen er snart den mest foretrukne måten å utføre banktjenester på, viser tall tall P4 Nyhetene har innhentet fra landets fem største banker.

Bruk av mobile banktjenester er doblet fra vel 400.000 til over 800.000 brukere de siste ni månedene.

- Smarttelefonene endrer måten folk utfører banktjenester på, sier informasjonssjef Frode Sandal i Sparebank 1 SR-Bank til P4 Nyhetene.

Snart større enn nettbank
For to år siden hadde Sparebank 1 SR-Bank vel 30 000 kunder som utførte banktjenester via en mobil enhet. Sist måned var dette tallet økt til 160 000 kunder.

Mobilkundene logget seg inn tre millioner ganger, noe som er nesten like mange innlogginger som via nettbank.

- Vi regner med at mobilbanken er større enn nettbanken i løpet av 1. kvartal neste år, sier Sandal.

Mobilbankkunder bruker også banktjenestene på en annen måte

En mobilbankkunde logger seg inn 19 ganger i snitt i måneden, mens nettbankkunder logger seg inn fem ganger i snitt, sier Sandal.

Bankkontorer får nye oppgaver
Også hos DnB ser man den samme tendensen.

Banken har hatt over sju millioner innlogginger via mobilen.

- Antall besøk i mobilbanken har nå passert antall besøk ved våre fysiske kontorer, sier digitaldirektør Ingjerd Spiten i DnB til P4 Nyhetene.

Dette gjør at banken må tenke nytt.

- Vi ser at arbeidsoppgavene til dem som jobber ved kontorene endrer seg, De får bedre tid til å hjelpe kunder med rådgiving, og de brukes også aktivt for å opplyse og lære kundene å bruke de digitale tjenestene, sier Spiten.

Banksektoren forventer at veksten inne mobile banktjenester bare vil øke i 2013.

En av årsakene er at stadig flere banker og mobiloperatører tilrettelegger for enkel innlogging med BankID.

Forenkling øker bruken
I mars var det 93 000 mobilkunder som hadde knyttet sin BankID til SIM-kortet i mobilen, noe som gjør at man ikke trenger kodebrikken fra banken hver gang man skal utføre banktransaksjoner med telefonen.

Ved utgangen av november var tallet økt til 150 000.

I dag er det bare kunder i DnB, SkandiaBanken, Terra eller Sparebank 1 som kan benytte seg av BankID på mobil. I tillegg må disse bankkundene ha enten Telenor, Djuice eller Talkmore som mobiloperatør.

- Vi er i dialog om at også kunder hos NetCom og Tele2 lansere BankID på mobil, i tillegg til flere banker. Da vil også bruken av banktjenester på mobil øke, sier kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID til P4 Nyhetene.