Hydrogeneksplosjonen slo ut på de seismiske målestasjonene både ved Lommedalen og på Ås.

De to målerne ligger henholdvis 11 og 28 kilometer unna, men fanget opp eksplosjonen gjennom lydbølger.

Flere kanaler