EKSTREMVÆRET SYNNE KOM MED MYE VANN: Deler av tettstedet Feda i Kvinesdal ble oversvømt under ekstremværet Synne.
EKSTREMVÆRET SYNNE KOM MED MYE VANN: Deler av tettstedet Feda i Kvinesdal ble oversvømt under ekstremværet Synne. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:39
Storm, stormflo, flom og skred har hittil i år kostet forsikringsselskapene 65 prosent mer enn i hele 2014.

Tall P4 Nyhetene har hentet fra Norsk Naturskadepool viser at så langt er 1.182.665.000 kroner utbetalt for å erstatte skader på grunn av vilt og vått vær. I hele fjoråret var summen 713.164.000 kroner.

Utbetalt over 6 milliarder siden 2011
- Vi ser at 2015 vil bli et år med mye naturskader, kanskje ett av de verste vi har hatt noensinne, sier kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens.

Den siste femårsperioden, altså fra 2011 og fram til før ekstremværet Synne herjet på Sørvestlandet nå i desember, er det utbetalt 6.369.760.000 kroner. 2011 var et ekstremt år med 2.629.410.000 kroner i erstatningsutbetalinger, mye av det etter ekstremværet Dagmar.

Det er 349 prosent mer enn i forrige femårsperiode, altså fra 2006 til 2010. Da ble det betalt ut til sammen 1.416.544.000 kroner i erstatning etter storm, stormflo, flom og skred.

De siste 25 årene har det vært fem år der erstatningsutbetalingene har oversteget 1 milliard. Det var 1992, 1995, 2011, 2013 og nå i år.

- Tre år de siste fem årene; det er bekymringsfullt. Det forteller oss at været blir våtere og villere og at skadene etter ekstremvær blir større, sier Irgens i Tryg.

Over 20.000 skader før Synne
Det har vært mye vær og mye ekstremvær i 2015. I januar herjet ekstremværet Nina langs hele kysten fra Oslofjorden til Sogn og Fjordane. Ekstremværet Ole rammet Trøndelag og Nord-Norge i februar. I september førte ekstremværet Petra til mye nedbør i Agderfylkene, Vestfold, Telemark og Buskerud. Roar kom med mye regn i Trøndelag og Nordland i oktober.

Så kom ekstremværet Synne første helgen i desember, noe som gikk særlig hardt utover Agder-fylkene og Rogaland. Før Synne hadde privatpersoner og bedrifter meldt inn 21.398 naturskader på bygninger og løsøre. Til sammenligning ble det meldt inn 8279 slike skader i 2014, et år det også var fire ekstremvær som herjet ulike deler av landet.

Fredag 11. desember oppgir de tre største forsikringsselskapene til P4 Nyhetene at de nå har mottatt rundt 590 skademeldinger etter Synne. Gjensidige har registrert 220 skader, If 270 skader og Tryg Forsikring rundt 100 skader. Informasjonssjef i Gjensidige forsikring, Bjarne Rysstad, tror bransjen samlet sett har fått krav på 150 millioner kroner per fredag 11.12.

Vil kartlegge risikoen for naturskader
Tryg Forsikring mener det offentlige må bevilge mer penger til kartlegging av flomutsatte områder.

- Vi i bransjen er villige til å dele våre erfaringsdata. Men det må settes fart på arbeidet, sier Irgens.

Ekstremvær som det har vært fem av hittil i år kan bli mer vanlig i årene framover. Klimaforskere spår 30 til 50 prosent mer nedbør i åra som kommer.

- Kanskje vi må slutte å kalle det ekstremvær og innfinne oss med at dette er normalværet. Da må også samfunnet rundt oss ta konsekvensene av dette. Kommunene må ta grep og lede vekk overvann, mange skader ser vi jo skyldes vann som blir for dårlig ledet vekk,  sier Irgens i Tryg Forsikring.

Flere kanaler