Om farevarselet slår til vil det komme opptil 90 millimeter nedbør på en time. Vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt sier til Dagbaldet at det er helt hinsides om det skjer. Men han er skeptisk til varselet og tror nedbøren vil komme over en periode på opptil seks timer.

Flere saker

Naive foreldre kan gi mer ungdomsfyll - Ungdom vil drikke mer ansvarlig hvis de ikke får smake alkohol hjemme før de fyller 18 år. Lørdag 14.09 2019
Flere kanaler