Om farevarselet slår til vil det komme opptil 90 millimeter nedbør på en time. Vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt sier til Dagbaldet at det er helt hinsides om det skjer. Men han er skeptisk til varselet og tror nedbøren vil komme over en periode på opptil seks timer.

Flere kanaler