0:00 | 0:39
Til dagens Aftenposten sier Vegdirektoratet at ca 85% av trafikken i kollektivfeltet er elbiler.
Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen ønsker ikke å fjerne ordningen helt, men vil heller ha en mellomløsning.
- I rushtiden kan det bli krav om to, eller flere passasjerer. Det er bra også i et miljøperspektiv.
Flere kanaler