Elden tok kontakt med Gjenopptakelseskommisjonen i juni og ba om å bli oppnevnt som bistandsadvokat, skriver Dagbladet.

Han sier til avisen at han nå går kritisk igjennom dommen og bevismaterialet i Orderud-saken, for å se om det er grunnlag for en gjenåpning.

Per Orderud er en av fire som ble dømt for trippeldrapet i 1999.

Flere kanaler