ALKOHOL: Eldre tåler alkohol dårligere enn unge mennesker.
ALKOHOL: Eldre tåler alkohol dårligere enn unge mennesker. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:50
- Mange eldre vet ikke at jo eldre man blir, jo farligere blir alkohol for kroppen.

Det sier professor og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Jørgen Bramnes. Han advarer mot drikkekulturen blant eldre i Norge.

- Der vi før så at det var en dramatisk nedgang av alkoholbruk fra 60-års alder, ser vi ikke lenger. Vi ser også at en god del prosent av de problemene på helsesiden og også dødsfall blant eldre kan tilskrives alkoholbruk, sier professoren.

Drikker oftere enn før
43 prosent av alle nordmenn over 45 år drikker alkohol en gang i uka eller oftere. Andelen har økt fra 40 prosent i 2020, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Blant de over 67 år er andelen som drikker alkohol en gang i uka eller oftere 40 prosent, en økning fra 38 prosent i 2020.

- Det er sjelden jeg som forsker sier jeg er bekymret, men økende drikking blant eldre gjør meg faktisk det. Hvis man drikker alkohol skal kroppen takle noe. Jo eldre en blir jo mer sliter kroppen med å takle det og da er en mer utsatt for skader, sier Bramnes til P4-nyhetene.
  

- Mindre blandevann i kroppen

Å bli eldre gjør at mengden kroppsvæske reduseres. Dermed har vi mindre "blandevann" i kroppen og promillen blir dermed høyere hos en 60-åring som drikker alkohol sammenlignet med en 20-åring.

Endringen starter allerede når man bikker 50 år. 

- At mennesker "tørker ut" på denne måten er en hovedårsak til at vi blir mer påvirket av alkohol med alderen, forklarer fagsjef Marit Tveito ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

I tillegg blir leverens nedbryting av alkohol mindre effektiv, og det kan gi økt varighet av alkoholpåvirkningen. Tveito sier det er viktig å ikke moralisere, men mener eldre må få bedre informasjon om skadevirkningene ved overdrevet alkoholbruk. 

- Det kan føre til større sannsynlighet for fallulykker, noe som er særlig uheldig for eldre, og sykdommer som kreft og skrumplever, sier Tveito.

Alkoholbruken kan også redusere effekten av enkelte medisiner og forsterke effekten av andre.

Det er flere menn enn kvinner som drikker alkohol ofte. 50 prosent av menn mellom 45 og 64 år drikker alkohol en gang i uka eller oftere. Blant kvinner i samme alder er andelen 35.

Informasjon virker

Bramnes i FHI tror for få vet om disse fysiologiske endringene.

- Men vi ser at når eldre får informasjon om alkoholbruken så virker det, sier Bramnes.

Han sier det er viktig at fastlegene og annet helsepersonell som har kontakt med eldre er flinke på å informere, samtidig som han også sier det er viktig å ikke komme med en for streng pekefinger. 

- Det er voksne mennesker som skal få ta seg ett glass vin, men samtidig bør de være klar over konsekvensene. Grensene er flytende mellom når det ikke er så farlig og når det begynner å bli farlig, avslutter Bramnes.


Flere kanaler