I meldingen står det også at de er folkeregistrert i feil fylke, og at de risikere å ikke komme inn på videregående.

Fylkeskommunen bekrefter at det har skjedd en feil.

Flere kanaler