En feilregistrering på nett har ført til at totalt sju personer har blitt meldt døde i år - uten å være døde i det hele tatt.
En feilregistrering på nett har ført til at totalt sju personer har blitt meldt døde i år - uten å være døde i det hele tatt. Foto: Shutterstock
Av de totalt elleve annullerte dødsmeldingene, ble åtte av dem rettet opp etter få timer. 

For tre av dem derimot, stod dødsregistreringen såpass lenge at personene ble slettet fra alle norske systemer. 

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Norsk Helsenett. 

- Sannsynligheten for at det skal være mulig å melde feil person død er relativt liten, men sannsynligheten er ikke lik null. Så at dette ville skje har vi vært fullstendig klar over, sier Øyvind Kvennås i Norsk Helsenett.

- Et enorm kaos

Jacob Almlid fra Steinkjer var en av de som fikk sitt eget dødsbudskap på telefon, mens han selv satt ute på gressklipperen. 

- Da trodde jeg det måtte ha skjedd noe feil. Jeg ble veldig overraska, forteller Almlid.

Almlid hadde hatt en legetime ved Sykehuset Namsos og skulle henvises til røntgen. Samme dag hadde legen en annen pasient som ble erklært død. Ved å ha tastet inn feil personnummer på de to i legejournalen, startet kaoset for Almlid. 

- Alle steder hvor du er registrert hadde gått i svart. Naturlig nok, for jeg var jo meldt død, sier 64-åringen.

Han ble slettet fra banken, Vegvesenet, Altinn - rett og slett alle steder hvor navnet hans stod oppført. 

Almlid ble feilmeldt død i mai, og har siden da jobbet med å vekke seg selv til liv i norske systemer. Ikke før i juli fikk han nytt bankkort i posten. 

- Man må inn å gjøre alt manuelt. Det er naturlig nok ikke et datasystem som er ment for å gjenoppstå fra de døde, sier Almlid. 

Digitalt system fører til større konsekvenser

Elektronisk dødsmelding ble ikke innført før våren 2020, og har siden det blitt mye brukt til registrering av dødsfall under koronapandemien. 

Før dette ble dødsfall meldt på papir.

Ifølge Norsk Helsenett mottok Skatteetaten tidligere rundt 200 annullerte dødsmeldinger hvert år. Men Kvennås sier at her kan det være store usikkerheter:

- Kun én liten endring på dødsmeldingen, som en dato, førte da til at den ble annullert. 

Så selv om tallet på antall annulleringer har gått kraftig ned, er likevel konsekvensene for dem som i dag rammes store.

- Oppdateringen i de ulike registrene går nå mye raskere, slik at konsekvensene for de personene er betydelig større, sier Kvennås. 

Flere kanaler