Flere mødre enn fedre mener mor bør være hjemme med barnet hele permisjonsperioden.
Flere mødre enn fedre mener mor bør være hjemme med barnet hele permisjonsperioden. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:41
En av fire mødre vil ikke at far skal få noe av foreldrepermisjonen, ifølge en undersøkelse fra NAV. 

- Et ganske høyt tall, sier Knut Oftung, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Ombudet mener det er viktig å legge til rette for at likestillingen går rett vei. 

- Press fra mor

Ifølge den ferske undersøkelsen fra NAV svarer 26 prosent av alle mødre at hele foreldrepengeperioden på 49 uker bør være mors. Kun 15 prosent av fedrene er enige.

Oftung, som er mannsforsker og sosiolog i LDO, tror noen menn kan bli presset hjemmefra til å gå på jobb. 

- Det pågår nok ganske tøffe forhandlinger i noen familier, sier Oftung. 

Han peker på at det er viktig å la menn få tid til å oppfylle kravene som stilles i dag til moderne fedre.

- Barna forventer jo at far skal være nær og tilgjengelig. Hvis vi skal kunne oppfylle likestillingspolitikken og få flere fedre til å ta et omsorgsansvar, så må de også få tid med barna, sier Oftung. 

Tydelige regler

I dag er fedrekvoten på 15 uker, og denne kan ikke overføres til mor. 

- Reglene er jo veldig tydelige, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Hun peker på at fedrekvoten er der av en grunn. 

- Derfor mener jeg det må være viktig for fedre å kunne velge at de er hjemme med barnet sitt det første leveåret, sier Persen. 

I undersøkelsen sier 76 prosent av mødrene som er spurt at de ikke er fornøyd med hvordan ukene i permisjonstiden er fordelt og at de skulle ønske de kunne vært hjemme lenger. 19 prosent av fedrene svarer det samme.Flere kanaler