Av 173 millioner kroner samlet inn mellom 2009 og 2018, gikk 22 millioner til administrasjon og 62 millioner til å betale renter på lån, melder NRK.

Vegen ble utbedret i 2009, under finanskrisen, noe som førte til at Stortinget ønsket fastrente på lånet i prosjektet. En rente som ble låst på 5,58 prosent.

Flere kanaler