FLERE SLITER: Flere studenter sier de sliter psykisk.
FLERE SLITER: Flere studenter sier de sliter psykisk. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:41
35 prosent av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager.

Det viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som legges fram torsdag.

Flere plages psykisk
I 2010 hadde hver sjette student alvorlige psykiske plager, mens det nå gjelder mer enn hver tredje.

- Jeg tror det handler om økte forventninger og et prestasjonspress i samfunnet, særlig for den yngre generasjonen, sier leder for undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

Hun tror også sosiale medier påvirker de unge.

- Du har en flate som står på 24-7. Det blir en type målestokk for den yngre generasjonen hele tiden, sier Lønning.

Det er studentsamskipnadene Sammen,Sit og SiO som deltar i det som er Norges største studentundersøkelse, som utføres av Folkehelseinstituttet. 60.000 studenter har svart.

Flere kvinner enn menn
Det er flest kvinnelige studenter som oppgir at de har alvorlige psykiske plager. I tillegg svarer 22 prosent av studentene at de har hatt selvmordstanker det siste året. I 2018 var det 14 prosent som svarte dette.

- Hva kan gjøres for å snu denne trenden?

- Jeg tror vi må nå ut med informasjon og klare å normalisere det at livet faktisk kan lugge ganske godt av og til og at en ikke er alene om en opplever det slik. Vi må møte studenter med forebyggende tiltak og informere om at det finnes noen å snakke med, sier Lønning.


Flere kanaler