Det er en langt kraftigere vekst enn det forskerne til nå har antatt.
- Prognosene som ble laget for bare tre år siden er fullstendig sprengt, sier Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå.

Økningen betyr også at andelen innvandrerne utgjør av alle som bor i Norge går opp fra 10 % i dag til 20 % innen år 2030.

- De nærmeste tiårene vil innvandringen fra øst-europa være rekordstor for å avta etter hvert som man regner med at levestandarden i øst øker, sier Brunborg.

Innvandringen fra Afrika, Asia og Latin-Amerika forventes og fortsette i samme tempo som man har sett de siste par årene.

 

Prosentvis vekst fra dagens nivå:

                       2010     2030     2050

EU/EØS/EFTA        35       230      301

Øst-Europa*         12       131      246

Resten**             11       117      215

Totalt                  19       157      248

 

Innvandrerbefolkningen i hele tall:

                         I dag           2030            2050

EU/EØS/EFTA     161.000        532.000       645.000

Øst-Europa*        52.000        120.000       180.000

Resten**           246.000        533.000       776.000

Totalt               460.000      1.184.000    1.600.000


* Uten EU-land

** Asia med Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika

 

 

 

Kilde: Statististisk sentralbyrå