Tilfellet er fra Vestfold, og hunden har ifølge tilsynet symptomer på den farlige diaré-sykdommen som har spredt seg.

27 hunder har dødd av hundesykdommen den siste tiden, og helsemyndighetene har foreløpig ikke klart å finne årsaken til utbruddet.

Flere kanaler