Direktør i Språkrådet Sylfest Lomheim kritiserer dette, og får støtte fra rektorene på NTNU og Universitetet i Tromsø.

Lomheim sier til Aftenposten at universitetene har et spesielt ansvar for å bevare norsk fagspråk, og at han er bekymret for utviklinga.