Frp, H, KrF og V er enige om å endre kompensasjonsordningen, som pelsdyrbønedene har krevet .

Enigheten ble oppnådd rett før dagens debatt og votering i Stortinget.

Detaljene skal presenteres på en pressekonferanse klokka 9.30.

Flere kanaler