0:00 | 0:39
Svært få av nordmenn som har tatt koronavaksinen fra Janssen har meldt om bivirkninger.

Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Legemiddelverket.

Bare én alvorlig bivirkning
4592 personer har fått vaksinen fra Janssen. Av disse har kun seks meldt fra om bivirkninger, og kun to av disse er registrert som alvorlig bivirkning.

- Vi må bare si at vi er veldig glade for at dette gikk bra, sier overlege ved Statens Legemiddelverk, Sigur Hortemo, til P4-nyhetene.

12. mai bestemte regjeringen å ta Janssen-vaksinen ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Begrunnelsen var meldinger om sjeldne, men alvorlige bivirkninger i USA. 

Folkehelseinstituttet frarådet at vaksinen skulle brukes, men i juni åpnet regjeringen for at den kunne tas frivillig under svært strenge kriterier. Kun de som måtte på helt nødvendige reiser til land med høy smitte, står i krevende livssituasjoner hvor en vaksine må komme raskt, eller som har et familiemedlem med alvorlig kreftsykdom ville få den etter en vurdering av legen.

- I denne spesielle ordningen så var det nok veldig motiverte folk som ba om og som fikk denne vaksinen, sier Hortemo.

Var fornuftig
Tross få innmeldte bivirkninger mener Hortemo fremdeles det var riktig å ta vaksinen ut av programmet.

- I den situasjonen vi var i i Norge med lav smitte og god kapasitet på sykehusene så mente Folkehelseinstituttet det ikke var noen grunn til å risikere denne sjeldne, men alvorlige bivirkningen. Vi synes det var en fornuftig avgjørelse, sier overlegen.

Flere kanaler