I en undersøkelse Sentio har gjort for P4 Nyhetene svarer 74 prosent av innvandrerungdom mellom 16 og 25 år at de ikke opplever diskriminering i hverdagen. 

Hele 48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering, mens 26 prosent svarer i liten grad. Kun 7 prosent svarer at de i stor grad opplever dette og 1 prosent svarer i svært stor grad. 

- Positive tall
Forskningsleder Jon Rogstad ved forskningstiftelsen FAFO sier tallene er mer positive enn lignende undersøkelser de har gjort. 

- Dette viser at mange opplever at det er bra å bo i Norge og at de ikke opplever noe ekstra hinder på grunn av sin minoritetsbakgrunn, sier Rogstad.

- Folk tror det er mer diskriminering   
Forskningslederen tror mange har en opplevelse av at det er langt mer diskriminering enn det som faktisk er tilfelle. 

- I forhold til til hva vi tror og hvordan media ofte omtaler situasjonen for minoriteter, så er dette ganske gode tall. Erfaringsmessig tror folk diskrimineringen er veldig høy, sier Rogstad. 

- Fortsatt utfordrende
Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Liebe Rieber-Mohn, tror flere innvandrere i Norge også gjør at diskrimineringen blir mindre. 

- Dette er litt bedre tall enn vi har og det er kjempepositivt at så få opplever diskriminering. Jeg tror og håper tror at ungdom i dag har et annet forhold til det flerkulturelle samfunnet, sier Rieber-Mohn.

Men diskriminering blant innvandrere generelt er fortsatt en utfordring. 

- Det viser seg at personer med innvandrerbakgrunn opplever å bli diskriminert på boligmarkedet, særlig leiemarkedet. Det er også 25 prosent mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju hvis du har innvandrerbakgrunn, forteller Rieber-Mohn. 

Jon Rogstad ved FAFO sto for sistnevnte undersøkelse i 2010 (publisert 2012) og mener også disse tallene er blitt bedre. 

- Vi sendte ut falske jobbsøknader med utenlandsk-klingende navn. Mye tyder på at prosentandelen som ikke blir innkalt til intervju nå er lavere. Utviklingen peker i retning av det blir bedre og flere muligheter, sier Rogstad.