43 prosent er håndverker- eller servicebiler. Og den største andelen - 44 prosent - brukes mest til privat kjøring, viser en oversikt fra SSB.

Flere kanaler