Det er bankene Barclays, RBS, Citigroup, JP Morgan og MUFG som til sammen må betale 10,4 milliarder norske kroner for kartellvirksomhet.

Flere saker

Vinn hjertestarter til ditt idrettslag
Vinn hjertestarter til ditt idrettslag Torsdag 22.08 2019
Flere kanaler