Smørkrisen i 2011 blir omtalt som bare blåbær i forhold til det som kan skje nå. Fôrmangelen er kritisk både i Norge og andre europeiske land.
Smørkrisen i 2011 blir omtalt som bare blåbær i forhold til det som kan skje nå. Fôrmangelen er kritisk både i Norge og andre europeiske land. Foto: NTB scanpix
Norge og andre land i Europa er rammet av en tørke som nå gjør at fôrmangelen er kritisk. Nå er det snakk om masseslakt i flere land og i Norge har flere bønder begynt på eller vurderer nedslakting. 

Dette betyr at det blir overproduksjon av kjøtt og kan bli stor mangel på melkeprodukter. 

– Smørkrisen i 2011 er bare blåbær i denne sammenhengen. Hele Nord-Europa er rammet av dette, som kan gjøre det vanskelig å få tak fersk melk og dermed melkeprodukter som du og jeg er avhengig av, sier daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedhaug. 

Svært lite nedbør har gjort at bønder har slitt med avlinger og fôr til dyrene. Lite tilgjengelighet på fôr gjør også at prisen på fôret er langt høyere. En krise for bøndene som igjen går utover forbrukerne.  

– Det vil bli en hard prioritering av melkeprodukter. Det kan bli mangel på på yoghurt og smør, og flere ostetyper kan bli faset ut, sier Smedhaug. 

Fôrkrisen kan imidlertid bli reddet av mer regn, men lite tyder på at det blir våtere vær med det første. 

Dyrere meieriprodukter - billigere kjøtt globalt
Med færre meieriprodukter tilgjengelig kan det også bety at prisen på disse øker, mens masseproduksjonen av storfekjøtt i Europa vil kunne bety prisdumping globalt. 

– Andre land har ikke samme mulighet til lagring og nedfrysning av kjøtt og dermed kan prisene bli dumpet. I Norge tror jeg imidlertid bøndene er rustet til få lagret overproduksjonen også over tid, sier Smedhaug. 

Må komme flere tiltak
Smedhaug mener det nå er avgjørende med handling av politikerne. 

– Man må samarbeide med våre naboland både hva gjelder tilgang på fôr og vanningsanlegg som kan avhjelpe situasjonen, sier Smedhaug. 

Landsbrukdepartementet opplyser at det det fra fredag 13. juli blir nulltoll på import av høy og halm. I tillegg til dette vil det gis arealtilskudd for produksjon av grovfôr, og Landbruksdirektoratet er blitt instruert til å jobbe raskere med erstatningssaker.