• 11.08.11
    Kun et brev
    0 min
  • 11.08.11
    -
    0 min

Pensjonert FBI-medarbeider Gregg McCrary opplyste i Oslo tingrett at han kun hadde fått et sju sider langt dokument fra advokaten til drapsdømte Viggo Kristiansen, som hevder han er uskyldig dømt til 21 års forvaring.

 

McCrary støtter seg på amerikansk statistikk, når han hevder at det var en gjerningsmann, ikke to. I 2008 ble det begått over 14.000 drap i USA, hvorav kun to prosent med flere gjerningsmenn.

 

-Statistikken viser at saker med flere ofre og flere gjerningsmenn er svært uvanlig.

 

-Men kan det likevel ha vært to gjerningsmenn?

 

-Det er ikke umulig. Vi har å gjøre med antakelser. Jeg er ikke synsk, var ikke der og vet ikke hva som skjedde. Men jeg kan si ut fra min erfaring og statistikk at det er mer sannsynlig at det var en gjerningsmann enn to, sier McCrary til P4 Nyhetene og understreker at bevisene i Baneheiasaken også peker mer mot en enn to.

 

-Jeg er enig i at det er en gjerningsmann ut fra skadene på jentene og måten de er misbrukt på. De er knivstukket på samme måte. Min erfaring er at det ville være større forskjell om det var to gjerningsmenn, sa McCrary i retten onsdag ettermiddag.

 

Ikke lest dommer
Etterpå fikk han flere kritiske spørsmål fra advokat Kine E. Steinsvik hos Regjeringsadvokaten, som representerer den saksøkte Gjenopptakelseskommisjonen.

 

McCrary innrømmet at han verken har lest avhør eller noen av dommene i saken, men basert sin rapport på et sju sider langt brev fra advokat Sigurd Klomsæt, og senere en lengre samtale med ham.

 

Kristiansens hovedargument er at kameraten Jan Helge Andersen var alene om å voldta og drepe de to små jentene i mai år 2000.

 

Kritisk til politiet
-Jeg er bekymret for avhøret av Andersen hvor politiet foreslo at Kristiansen var involvert. Det er en upassende måte å gjøre et avhør på. Det er klart Andersen er interessert i å skyve ansvar over på andre personer, og på en måte framstille seg selv mer som et offer enn gjerningsmann, sier McCray til P4.

 

I retten understreket han:

 

-Det er feil måte å avhøre en mistenkt, aldri still ledende spørsmål. Det er feil av politiet å foreslå andre, spesielt ved navn. Det er stort problem etter politiprosedyrer.

 

Dette ble også tema under de to rettssakene i byretten og lagmannsretten for ti år siden, men uten at det ble tillagt vesentlig verdi. Heller ikke hos Andersen, som i 2008 uttalte til TV2:

 

- Jeg ønsket å tilstå hele tida. Kristiansen må ta straffen sin og slutte å rote.

 

Pekte på voksen mann

Tidlig i etterforskningen kom en spesialgruppe fra KRIPOS fram til at det kunne være en gjerningsmann i Baneheiasaken. Dette notat har først blitt kjent nå, og har aldri blitt forelagt politiet.

 

Psykolog Britt Røisli var med i gruppen, og har forklart retten at det ikke var nødvendig å jobbe videre med dette da de to unge mennene ble pågrepet. Arbeid med gjerningsmannsprofil var ment som støtte i etterforskningen, ikke som bevis i en straffesak.

 

Notatet i Baneheiasaken antydet en gjerningsmann i alderen 30 til 40 år.

 

Gregg McCrary har hatt flere lederstillinger i FBI, der han jobbet i 25 år. Han er spesialist gjerningsmannsprofil og adferd, og jobber nå som konsulent både for politi og advokater i flere land. Han er også benyttet som ekspertkommentator på CNN og en rekke amerikanske tv-stasjoner.

 

Flere kanaler