De smittede tilhører samme husstand der flere familiemedlemmer fra før av er smittet.

Tilfellene i Sveio har sammenheng med et smitteutbrudd som oppsto i nabokommunen Haugesund i forbindelse med utenlandsreiser.

Flere saker

Provoserte sykepleiere -Det er provoserende at folk ikke tar ansvar og overholder smittevernreglene. Tirsdag 11.08 2020
Flere kanaler