Det viser foreløpige tall fra SSB

Det er langt færre enn måneden før da 15 personer omkom.

Men for de to sommermånede totalt har året vært bedre enn i fjor - da mistet 22 personer livet mot 15 i år.

Flere kanaler