Færre døde i Norge i fjor, sammenlignet med tidligere år.
Færre døde i Norge i fjor, sammenlignet med tidligere år. Foto: Shutterstock
 • 20.01.21
  Færre døde i fjor
  0 min
 • 20.01.21
  Færre døde i fjor
  0 min
 • 21.01.21
  Færre døde i 2020 enn tidligere år
  0 min
De siste fem årene har antallet døde ligget stabilt på rundt 40.700 dødsfall i året. For fjoråret er det registrert rundt 40.400 døde.

Det viser foreløpige dødstall for 2020 fra Statistisk Sentralbyrå.

- Dette er oppsiktsvekkende sier seniorrådgiver i SSB, Anders Sønstebø, til P4-nyhetene.

- Vi har ingen overdødelighet i  Norge i 2020, det kan vi slå fast med sikkerhet, sier forskeren.

Varmere klima og bedre smittevern
Det er mange faktorer  som påvirker de årlige dødstallene. 

- Det at vi var mer hjemme i fjor, hadde mindre kontakt med andre og dermed mindre sjanse til å bli smittet av andre ting enn korona,  betyr noe. Det kan også klimaet gjøre, hvor varm eller kald en vinter er har betydning for dødstallene, forklarer Sønstebø.

Befolkningssammensetningen har også noe å si for antallet døde, sier Sønstebø. Han forteller at det gjenstår mye undersøkelser før en kan si med sikkerhet hva som skyldes dette unormale året i antallet døde.

Færre hjerteinfarkt og infeksjonssykdommer
Ser man lengre tilbake i tid mener lege og forsker i klinisk effektforskning ved Rikshospitalet Frederik Emil Juul at antallet døde har holdt seg stabilt samtidig som befolkningstallet har gått opp.

Han er ikke overrasket over antallet registrerte døde i fjor:

- Det var færre som døde i fjor enn tidligere år, men jeg ser ikke at det er påfallende lavere, sier Juul.

Likevel ser han én tydelig endring i fjor. Færre døde av hjerteinfarkt og infeksjonssykdommer:

-Det kan nok tenkes at det er en følge av at vi er i mindre kontakt med hverandre.