Ved utgangen av juni fikk 118.884 nordmenn denne støtten, en nedgang på 17.600 mottakere på ett år.

Ifølge NAV skyldes den kraftige nedgangen regelendringene i fjor, der antallet år en kan få arbeidsavklaringspenger ble kuttet fra fire til tre.

Flere kanaler