Beredskapen heves på mange sykehus i disse dager.
Beredskapen heves på mange sykehus i disse dager. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:56
I desember var det totalt 58.224 innlagte pasienter på norske sykehus. 

Tall P4-nyhetene har fått fra Norsk Pasientregister viser at det det er 3.077 færre enn desember 2019.

Likevel sliter mange av landets sykehus med beredskapen. 

- Hovedårsaken til at det er mer utfordrende nå og desember vi nettopp har vært igjennom er at andelen som er innlagt med luftveisinfeksjoner har vært rekordhøy, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Rekord i luftveissykdom

Gjennom alle de tre siste årene med pandemi har antall innlagte på norske sykehus i desember måned vært lavere enn tiden før pandemien. Tallene for 2022 anses av Norsk Pasientregister som foreløpige, men de tilsvarer foregående år.

Nakstad mener belastningen på sykehusene handler om hvilke type pasienter som legges inn, som for eksempel 
covid 19, influensa og RS-virus. 

- Og utfordringen med disse pasientene er at de må isoleres og skjermes fra andre pasienter så ikke man får smittespredning, sier Nakstad. 

Normalt legges det inn under 2000 pasienter i uka med luftveisinfeksjoner. Uken før nyttår satte vi derimot ny rekord, med nesten 2700.

- Og det har det ikke vært så lenge vi har målt, også de årene før pandemien, sier områdedirektør for smittevern i Folkehelsesinstituttet, Trygve Ottersen. 

FHI er sterkt bekymret for sykehusene i disse dager. 

- Det er utvilsomt utfordrende nå, sier Ottersen. 

Sykefravær også medvirkende

Nakstad peker på at det ikke bare er mange pasienter som nå gjør situasjonen ekstra krevende. For med mye lufteveissykdom i omløp, øker også sykefraværet blant helsepersonell. 

- Og det er kanskje det man merker aller best, at veldig mange av de som vanligvis jobber på sykehus og sykehjem, de er hjemme med sykdom, sier Nakstad.

Men hva sier dette om sykehusberedskapen i Norge når vi får krevende situasjoner på tross av færre innlagte enn tidligere? 

- Det vi har vært igjennom nå viser at det er veldig krevende når det kommer ting i tillegg til den vanlige sesonginfluensaen. Den er jo en utfordring for norske sykehus hvert eneste år, og man tilpasser aktivitet til en influensasesong. Men når man da i tillegg får covid 19 med veldig mange innleggelser og også andre infeksjoner samtidig, så blir det en samtidig smittebølge som er veldig utfordrende, uansett hvilke land den rammer, svarer Nakstad.


ANTALL INNLAGTE (døgnopphold, omsorgsnivå 1)
Desember 2018 Desember 2019 Desember 2020 Desember 2021 Desember 2022
60 001 61 301 56 729 58 456 58 224