0:00 | 0:40
Færre er midlertidig ansatt.

Ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå viser at det på ett år har blitt 10.000 færre ansatte i midlertidige stillinger.

- Vil ha flere i fast jobb
- Det betyr at flere arbeidsfolk får trygge, faste jobber og min beskjed til folk i dag er at regjeringen skal fortsette å skape enda flere faste jobber, sier statsminister Erna Solberg sier til P4-nyhetene.

Andelen midlertidig ansatte er nå på 7,4 prosent, ned 0,5 prosent det siste året.

Regjeringen fikk kritikk både av fagbevegelsen og opposisjonen i 2015 da arbeidsmiljøloven ble endret slik at det ble generell adgang for arbeidsgivere å ansette midlertidig i inntil 12 måneder. En rapport fra FAFO som ble lagt fram i november viste derimot at dette ikke har ført til flere midlertidig ansatte i Norge.

- Det å gi litt mer fleksibilitet når det gjelder midlertidighet betyr ikke at du får varig midlertidighet, det viser disse tallene, sier Solberg.

Ledigheten stabil
AKU-tallene viser også at antall sysselsatte øker. 2.711.000 personer er i jobb, en økning på 2000 på tre måneder.

- Dette er en veldig gledelig nyhet på arbeidernes dag, sier statsministeren som mener tallene viser at regjeringens politikk har virket.

106.000 personer er arbeidsledige. Ledigheten har vært stabil de siste tre månedene, viser tallene.

- Og nå begynner mange statistikker å vise mangel på arbeidskraft i deler av Norge og da har vi en gylden mulighet til å få enda flere i jobb, sier Solberg.


Flere kanaler