FÆRRE TAS: Færre blir tatt av tollerne.
FÆRRE TAS: Færre blir tatt av tollerne. Foto: Shutterstock
Færre nordmenn blir tatt av tollerne nå enn før pandemien.

I 2022 ble det avdekket 25.651 overtredelser i grensekontrollen, i 2019 var antallet 33.418, viser tall P4-nyhetene har hentet fra årsrapporten fra Tolletaten. Det er en nedgang på hele 23 prosent på tre år.

- Færre til å gjøre jobben
- De siste ti-tjue årene har volumet i hva som kommer over grensa til Norge økt betraktelig. Og Tolletaten har hatt reduserte bevilgninger, noe som har gått utover bemanningen som igjen fører til færre kontroller, sier grensedirektør i Tolletaten, Heidi Vildskog, til P4-nyhetene.

I rapporten skriver Tolletaten følgende: "Etatens kontrollkapasitet har de siste årene gradvis gått nedover og er lavere enn nivået før pandemien. Dette skyldes (...) økt avgang av ansatte med tollfaglig bakgrunn som ikke erstattes i samme takt."

Videre sier etaten at de har omprioritert ansatte som jobber med fysisk kontroll i grønn sone til andre høyere prioriterte oppgaver som betjening av ekspedisjon og deklarering i rød sone. 

Færre kontroller
Tallene viser at det er en klar sammenheng mellom antall kontroller og antall avdekkede overtredelser. I 2022 ble det gjennomført rundt 200.000 kontroller, mot nesten 250.000 i 2019.

- Vi må omprioritere og det blir færre hender igjen til å utøve fysisk kontroll og det kan også merkes, sier Vildskog.

Og det vil få konsekvenser framover, tror grensedirektøren.

- For reisende-kontrollen og den smuglingen som vil være der så vil disse ressursene til denne type oppdrag svekkes.

Også antallet beslag har falt. I 2022 gjorde tollerne totalt 27.150 beslag. Det er en nedgang på 26 prosent siden 2019, da det ble gjort 36.669 beslag.